Obiective

Implementare standarde ocupaționale

Asociația ABC Education Solution își propune să implementeze noi standarde ocupaționale în funcție de cerințele pieței muncii.

Evaluare competențe profesionale

REGISTRUL UNIC DE EVIDENȚA AL PROFESIONIȘTILOR ce activează în domeniul sănătății umane, medicinei alternative, terapiilor complementare, nutriției și sportului este înființat la inițiativa ABC Education Solution și va cuprinde toți membrii cotizanți, evaluați pe baza competențelor profesionale.

Evaluare standarde de funcționare

Acest proiect se realizează prin parcurgerea unui chestionar ce va reflecta nivelul de dotare și performanță al acestora în așa fel încât clienții să aleagă în funcție de calificativul acordat

Evenimente

ABC Education Solution se implică activ în realizarea evenimentelor de networking, dezvoltare profesională și personală a personalului ce activează în segmentul sănătății umane, medicinei alternative, terapiilor complementare, nutriției și sportului.

Tabere pentru copii

ABC Education Solution își propune să organizeze tabere cu profil educațional pentru copiii ce provin din familii cu situații precare.

Susținere sportivi

După cum știți, există o multitudine de discipline sportive care nu sunt mediatizate corespunzător, iar sportivilor le este dificil să atragă sponsorizări în vederea achiziționării materialelor specifice necesare sau asigurării cheltuielilor de deplasare.

Susținere dezvoltare profesională copii

ABC Education Solution invită toate centrele de formare profesională să i se alăture în această inițiativă prin scoaterea la concurs pentru anul 2020 a câtorva cursuri de formare profesională gratuite.