Registru unic de evidenta

Doar membrii cotizanți ai asociației, cu plata la zi, pot face parte din registrul unic de evidență al profesioniștilor care activează în segmentul sănătății umane, medicinei alternative, terapiilor complementare, nutriției și sportului.

Aceștia trebuie să aibă finalizat minim un curs de formare profesională în unul dintre aceste domenii.

Exemplu de cursuri acceptate

Curs instructor de fitness

Curs instructor aerobic-fitness

Curs tehnician nutriționist

Curs tehnician maseur

Curs reflexoterapeut

Curs asistent medical

Curs infirmier

Cursuri de perfecționare

Workshop-uri de informare și perfecționare – evaluate la 8 ore

Membrii asociației vor fi evaluați și li se va elibera un certificat de competențe internațional:

Level 1 - Instructor Sportiv - pe ramură sportivă

Level 2 - Instructor Fitness sau Instructor Aerobic-Fitness

Level 3 - Personal Trainer (doar dacă există un curs de bază Level 1 sau Level 2, Facultate de sport, Kinetoterapie sau Școala de antrenori).

Level 4 - Health Professional - cod ISCO 08-2269 (Nutrition, Exercise, Sport)

Comisiile de evaluare se vor constitui din 3 membri evaluatori de specialitate în fiecare oraș în momentul în care se vor forma grupe de minim 10 persoane înscrise pentru evaluare.

Examenul constă în 2 probe: una teoretică și una practică.

Taxa de evaluare: 100 EUR

Dosarul de evaluare trebuie să cuprindă:

  • CI
  • Diplome studii
  • Certificat naștere
  • Certificat căsătorie (dacă este cazul)

Taxe

Taxa de membru persoană fizică
€50
Taxa de membru persoană juridică
€100
Cotizația anuală persoana fizică / juridică
€50
Taxă membru votant (echivalentul 10 ani cotizația)
€500
Taxă curs - în funcție de cursul ales
€0
Taxă de evaluare / certificare
€100

Formular înscriere